Author Topic: GARUDHAWACA : History of Islamic Civilization - Muhammad Fathurrohman  (Read 1211 times)

Offlinesongyou

Hero Member


History of Islamic Civilization
Dr. Muhammad Fathurrohman


Buku ini menguraikan secara ringkas dan padat mengenai peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di jazirah Arab sebelum kedatangan Islam, masa kekhalifahan Rasulullah, sampai pada peradaban di bawah kekhalifahan Bani Abbasiyah. Berbagai peristiwa sejarah ini akan memberi kita gambaran-gambaran yang cukup untuk memahami peran dan kedudukan ajaran Islam dalam perkembangan peradaban dunia. Pemahaman itu yang dibutuhkan di masa kehidupan modern ini.

Buku ini adalah episode awal dari serangkaian buku sejarah peradaban Islam sejak masa Rasulullah Muhammad hingga masa Islam Nusantara yang sedang disiapkan oleh Muhammad Fathurrohman.Download Bukunya di sini


Aplikasi TOKO BUKU tersedia untuk iOS,Android,dan Windows